Maailma pienenee kulttuurien sekoittumisen ansiosta

Ennen vanhaan maailmamme oli selkeästi jaoteltu. Ihmisillä ei ollut mahdollisuutta suureen liikkuvuuteen kovinkaan suurissa määrin, mikä osaltaan mahdollisti sen, että tietyille alueille kehittyi ajan saatossa tietynlainen kulttuuri. Tuolloin maailma tuntui kovin suurelta paikalta, eikä toisia kulttuureita välttämättä tunnettu kovinkaan hyvin – niitä saatettiin jopa pelätä. Nykyään maailma on kuitenkin ollut mullistuksessa jo hyvän aikaa, ja sitä kutsutaan globalisaatioksi. Mitä se oikein tarkoittaa?

Kulttuurien sekoittuminen on hyvä ja huono asia

Kuten kaikilla maailman asioilla, on tälläkin kolikolla kaksi kääntöpuolta. Ei voida suoraan sanoa, että maailman globalisoituminen ja siihen sisältyvä kulttuurien sekoittuminen olisivat yksinomaan huono tai hyvä asia, sillä asia on huomattavasti moniulotteisempi. Esimerkiksi modernin länsimaisen kulttuurin äkillinen Aasia-buumi saatetaan kokea niin upeana lisänä kulttuuriin kuin kulttuurisena uhkanakin. Kuten sanotaan, mikään tässä maailmassa ei ole mustavalkoista. Siksi myös tällekin asialle on olemassa argumentteja niin puolesta kuin vastaankin.

Kaikkein tärkeintä mielipiteiden esittämisessä on tietenkin järkevä käytös sekä hyvä argumentointi niin puolesta kuin vastaakin. Oli sitten mitä mieltä hyvänsä, kannattaa aina kuunnella myös toista mieltä olevien kanta avoimin mielen, sillä se parhaassa tapauksessa ainakin rikastuttaa omaa näkemystä ja antaa siihen arvokasta lisätietoa. Myös oma mielipide kannattaa pohtia täysin: mihin oma mielipide loppujen lopuksi pohjautuu ja onko sitä ehkä syytä miettiä uudestaan?

Kulttuuri luo identiteettiä

Mitä kulttuuri loppujen lopuksi on? Kulttuuri on suhteellisen laaja käsite, sillä se käsittää oikeastaan kaiken käytöstavoista kieleen ja aina taiteeseen saakka. Kulttuurin voidaan lyhykäisyydessään määritellä olevan tietyllä alueella tai tietylle kansalle kehittyneitä ominaisia tapoja tai piirteitä. Aika laaja käsite, eikö vain? Kulttuuri on asia, joka erottaa kansan tai alueen muista. Se voi olla vaikkapa muiden alueiden kulttuurista poikkeava pukeutumistapa tai musiikkimaku.

Vaikkei asiaa aina välttämättä itse tiedostaisikaan, kulttuuri on vahva osa ihmisen identiteettiä ja minä-kuvaa. Siitä ei pääse mihinkään, että sen alueen kulttuuri ja tavat, jonne sattuu syntymään, vaikuttavat yksilöön tämän koko eliniän ajan. Omaa kulttuuriaan ei oikein voi paeta, sillä se on ympärilläsi eikä sen olemassaoloa välttämättä aina tiedosta, kunnes jonakin päivänä näkee toisenlaista kulttuuria ja ymmärtää sen eron omiin toimintatapoihinsa.

Argumentteja kulttuurien sekoittumisen puolesta

Nykyään kulttuurit eivät enää ole ihan niin selkeä käsite kuin joskus ennen, ja tähän suurena tekijänä on ollut globalisaatio eli maapalloistuminen. Globalisaatio on saanut alkunsa ihmisten vapaasta matkustamisesta. Ihmiset matkustelevat ympäri maailmaa enemmän ja helpommin kuin koskaan ennen, ja kulttuurien rajat ovat sumentuneet huomattavasti. Eri kulttuureista poimitaan vaikutteita ja vivahteita toisiin, ja joskus ihmiset saattavat ihannoida toista kulttuuria pyrkien elämään sen tapojen mukaisesti.

Onko kulttuurien sekoittuminen sitten huono asia? Sen sijaan että ajateltaisiin kulttuurien sotkevan toisiaan, voidaan ajatella niiden rikastuttavan toisiaan. Tämä näkemys tukee sitä, että erilaiset ja eri kulttuureissa kasvaneet ja eläneet ihmiset voivat viettää aikaa keskenään kulttuurieroista huolimatta. Kulttuurien tutkiminen ja niistä oppiminen on jännittävä asia ja tuo elämään paljon uusia aspekteja. Koskaan ei voi tietää liikaa, ja tämä koskee ehdottomasti myös kulttuureita.

Argumentteja kulttuurien sekoittumista vastaan

Kulttuurien sekoittuminen voidaan sen positiivisista puolista huolimatta nähdä myös negatiivisena asiana. Voidaan esimerkiksi ajatella, että koska kulttuuri on suuri osa ihmisten minä-kuvaa ja identiteettiä, on ikävää, että sen merkitys elämässä on pienentynyt. Luoko tämä ihmisille identiteettikriisejä, kun tutut ja turvalliset asiat eivät enää olekaan samoja, vaan maailma muuttuu jatkuvasti? Voiko oma kulttuuri saada toisten alueiden kulttuureista myös negatiivisia vaikutteita, jotka vaikuttavat oman elämän laatuun heikentävästi?

Onko syytä pelätä, että maapalloistumisen myötä kulttuurit sekoittuvat pikku hiljaa yhdeksi kulttuurien sekavaksi massaksi, jossa kenellekään ei ole enää mitään omaa, vaan joka on sekoitus kaikkia nykyisiä kulttuureita? Onko syytä pelätä, että vuosituhansia muovautuneet kulttuuriperinnöt valuvat kankkulan kaivosta alas ja tilalle tulee jotakin aivan uutta? Tämä on kaikki vain arvuuttelua ja dystopiaa, ja mikään näistä skenaarioista ei ole kovin todennäköinen ainakaan ihan lähivuosina.

Yhteenveto

Vaikka kulttuurien sekoittuminen saattaakin tuntua pelottavalta, on maapalloistuminen tuonut mukanaan myös erittäin paljon hyvää. Arjessa ei aina tule ajatelleeksikaan, kuinka erilaista elämä olisi, jos muiden kulttuureiden vaikutteita ja tuotoksia ei olisi siinä mukana ollenkaan. Itse asiassa, maapallommehan kulkisi tässä tapauksessa ihan paikallaan, ja kansat olisivat sulkeutuneita ja hyvin alttiita sodille! Kuinka usein vaikkapa banaania kuoriessa tulee mietittyä, ettei siitäkään voisi nauttia ilman kulttuurien sekoittumista?

Jokainen, joka on matkustellut, tietää, kuinka kiintoisaa on nähdä ja päästä osaksi toisen maan kulttuuria. Vaikka turistirysissä aidon kulttuurin osa saattaa olla pienehkö, ei matkustaja voi väittää, etteikö hän olisi vaikuttunut vaikkapa muinaisen rakennuksen jäänteiden seassa kävellessään. Samalla tavalla voi olla ylpeä myös omasta kulttuuristaan – sekin on jännittävää, ja niiden erilaista kuin kaikkien muiden. Kun oppii arvostamaan kaikkien kulttuureita yhtäläisesti, on maapallolla eläminen mukavampaa kaikille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *